2021 AYT Konuları Neler?

11.01.2021
1.269
A+
A-
2021 AYT Konuları Neler?

2021 YKS AYT Konuları Neler?

2021 YKS AYT Konuları Neler? 2021 AYT matematik konuları, 2021 AYT edebiyat konuları, 2021 AYT Tarih ve 2021 AYT Coğrafya konuları ve diğer AYT konuları yazımızda!

YKS; TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşmaktadır. Sınav ile ilgili detaylı bilgi için YKS Nedir? adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

2021 AYT Konuları

2021 AYT MATEMATİK KONULARI:
 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
 • Kümeler
 • Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Permütasyon -Kombinasyon
 • Binom ve Olasılık
 • İstatistik
 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Trigonometri
 • Logaritma
 • Diziler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev Uygulamaları
 • Türev Alma Kuralları
 • İntegral
2021 AYT GEOMETRİ KONULARI:
 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgenler
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Geometrik Cisimler – Uzay Geometri
 • Çemberin Analitiği
2021 AYT FİZİK KONULARI
 • Vektörler
 • Kuvvet, Tork ve Denge
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • İş, Güç ve Enerji
 • Atışlar
 • İtme ve Momentum
 • Elektrik Alan ve Potansiyel
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Mnayetik Alan ve Manyetik Kuvvet
 • İndüsyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 • Modern Fizik
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
2021 AYT KİMYA KONULARI:
 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Doğa ve Kimya
 • Kimya Her Yerde
 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Kimya
2021 AYT BİYOLOJİ KONULARI
 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Boşaltım Sistemi
 • Üriner Sistem
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 • Nükleik Asitler
 • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 • Canlılık ve Eenrji
 • Fotosentez ve Kemosentez
 • Hücresel Solunum
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre
2021 AYT EDEBİYAT KONULARI:
 • Anlam Bilgisi
 • Dil Bilgisi
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Şiir
 • Anlatmaya Bağlı Metinler
 • Tiyatro
 • Öğretici Metinler
 • Sözlü Anlatım Türleri
 • Edebi Sanatlar
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • Geçiş Dönemi Eserleri
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Edebiyat Akımları
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı
 • Fecr-i Ati topluluğu
 • Milli Edebiyat
 • Beş Hececiler
 • Cumhuriyet Dönemi
 • Dünya Edebiyatı
2021 AYT TARİH KONULARI:
 • Tarih Bilimi
 • Uygarlık Tarihi
 • Eski Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Türk İslam Tarihi
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete Osmanlı
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı’da Arayış Yılları (17. yy)
 • Osmanlı’da Değişim ve Diploması (18. yy)
 • Osmanlı’da En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleri
 • Birinci Dünya Savaşı
 • Milli Mücadele Dönemi
 • Atatürk İnkılapları
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • 20. yy Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
2021 AYT COĞRAFYA KONULARI
 • Ekosistem
 • Doğadaki Ekstrem Olaylar
 • İlk Medeniyet ve Şehirler
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Göç ve Şehirleşme
 • Türkiye Ekonomisi
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri
 • İklim ve Yer şekilleri
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler
 • Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler
2021 AYT MANTIK KONULARI:
 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık
2021 AYT FELSEFE KONULARI
 • Felsefe’nin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
2020 AYT PSİKOLOJİ KONULARI
 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri
2021 AYT SOSYOLOJİ KONULARI
 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar
2021 AYT DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
 • Dünya ve Ahiret
 • Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • Kur’an’dan Mesajlar
 • İnançla İlgili Meseleler
 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler
 • Güncel Dini Meseleler
 • Yaşayan Dinler

Eğitim Güncesi
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.