Astroloji Nedir?

04.11.2019
1.110
A+
A-
Astroloji Nedir?

İnsanlar var olduğundan beri kendilerini ve çevrelerindeki insanları tanımaya; çeşitli hava olaylarını, mevsimlerin oluşumunu, sel ve taşkınların oluşum nedenlerini ortaya koymaya çalışıp birçok yöntem geliştirmişlerdir. Bu çabanın sonucunda ortaya çıkan yöntemlerden birisi de astrolojidir. Astroloji; kelime olarak incelendiğinde etimolojik olarak Yunanca’da astro “yıldız”, logos “bilgi”, anlamlarına gelerek dilimizdeki karşılığı “yıldız bilgisi”dir. Buradan yola çıkılarak da astrolojiyi gezegenlerin ve yıldızların hareketlerinden ve bulundukları konumlarından yola çıkılarak insanların karakteri ve hayatları üzerinde bıraktığı etkiyi inceleyen en eski bilim dallarından birisidir, şeklinde tanımlayabiliriz.

Birçok eski uygarlıkta karşılık bulan astroloji bugüne kadar Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıklarında araştırılan ve üzerine çalışmalar yapılmış bir alandır. Eski uygarlıkların ve milletlerin astrolojiye verdikleri önemi onların mitolojilerinden de anlayabilmekteyiz. Farklı ve birbiriyle bağlantısı olmamasına rağmen birçok milletin mitolojisindeki bilgi gökyüzünden alınmıştır.

Türk dünyasında ve Osmanlı döneminde astrolojiye bakış çok bilimseldir ve ciddiye alınmıştır. Bununla ilgili yazılan eserlerden birisi Osmanlı dönemi sanatçılarından Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın “Marifetname” adlı eseridir. Bu eserde İbrahim Hakkı, “İnsan bedeninin göklerle benzerliği, burçlar sahibi göğün on iki burcunun olması gibi, bedenin de dışından içine on iki yolu olmasıdır. İki kulak, iki göz, iki burun deliği, ağız, iki göğüs, göbek ve iki abdest yolları. Diğer bir benzerliği ise, feleklerde yedi gezegen olduğu gibi, bedenin içinde de yedi asli uzvun varlığıdır.”  şeklinde ifade ederek gökyüzüyle insan bedenin benzerliğini ortaya koymuştur. Ve de günün bazı saatlerinde gökyüzündeki gezegenlerin konumlarına göre insanlar üzerinde etkisi olacağını eserinde belirtmiştir.

Osmanlı’da ise müneccimbaşı denen kişiler medrese mezunu ve ilmiye sınıfına mensuptular ve bu memurlar yıldızları gözleyip onlardan anlam çıkarırlardı. Padişaha verilen rapor dahilinde müneccimbaşlarının araştırmaları ciddiye alınıp kız istemenin ne zaman gerçekleşmesi gerektiği, düğün zamanı, ev yapma, hamama gitme, devlet işlerinin görüşüleceği saatler ve hatta savaşa ne zaman çıkılacağına bile karar verilirdi.

Astroloji zaman içinde çeşitlilik kazanarak insanların kişilik özelliklerini, ülkelerin yaşayabilecekleri muhtemel olayları, olabilecek doğa olaylarını, meteorolojik olayları vb. durumları ortaya koymada kullanılmıştır. Bu durum astrolojiye olan ilgiyi arttırmıştır fakat ilginin artması popüler yazıların ortaya çıkmasına ve konu ile ilgili bilgili bilgisiz herkesin bir şeyler yazmasına sebep oldu. Bu sebeple de günümüzde birçok insan tarafından çok da bilimsel algılanmayan bir alan haline gelmiştir.


Kaç Burç Vardır?

Astrolojide 12 burç bulunmaktadır. Bu burçlar Zodyak’ın ilk burcu 21 Mart başlangıcı olan Koç Burcu ile başlamakta ve Balık Burcu ile son bulmaktadır. Kişilerin, ülkelerin ya da olayların özellikleri gök cisimlerinden yola çıkılarak yorumlanmakta ve gezegenlerin kendi kendilerine yaptıkları hareketler ve de birbirine göre konumlarına göre neler ortaya çıkacağı geçmişteki olaylardan ve durumlardan yararlanarak ortaya konulmaktadır.

Koç Burcu :         21 Mart – 20 Nisan :                        Ateş Grubu, Mars Yıldızı
Boğa Burcu:       21 Nisan – 21 Mayıs :                      Toprak Grubu, Venüs Yıldızı
İkizler Burcu:     22 Mayıs – 21 Haziran:                   Hava Grubu, Merkür Yıldızı
Yengeç Burcu:   22 Haziran-23 Temmuz:                 Su Grubu, Ay Yıldızı
Aslan Burcu:      24 Temmuz – 23 Ağustos:               Ateş Grubu, Güneş Yıldızı
Başak Burcu:      24 Ağustos – 23 Eylül:                     Toprak Grubu, Merkür Yıldızı
Terazi Burcu:     24 Eylül – 22 Ekim:                           Hava Grubu, Venüs Yıldızı
Akrep Burcu:     23 Ekim – 22 Kasım:                        Su Grubu, Plüton Yıldızı
Yay Burcu:          23 Kasım – 22 Aralık:                       Ateş Grubu, Jüpiter Yıldızı
Oğlak Burcu:      23 Aralık – 20 Ocak:                        Toprak Burcu, Satürn Yıldızı
Kova Burcu:        21 Ocak – 19 Şubat:                        Hava Burcu, Uranüs Yıldızı
Balık Burcu:        20 Şubat – 20 Mart:                        Su Grubu, Neptün Yıldızı

 

Kaynaklar: https://www.onerdoser.com/blog/alimlerin-astrolojisi

http://www.hurriyet.com.tr/osmanli-doneminde-astroloji-20319614

 

Eğitim Güncesi
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.