Ataması ve İş İmkanı Fazla Olan Sayısal Bölümler

22.07.2019
196
A+
A-
Ataması ve İş İmkanı Fazla Olan Sayısal Bölümler

Ataması ve İş İmkanı Fazla Olan Sayısal Bölümler

Aşağıda alfabetik sıraya göre listelenmiş olan bölümler KPSS puan sonucuna göre alım yapan ya da sözlü mülakatla personel alan iş alanlarıdır. Ayrıca diğer alanlara oranla iş olanağının daha fazla olduğu sayısal bölümlerdir. Siz de sayısal puanınıza göre tercih yapacaksanız bu alanlara bakmadan tercih yapmamalısınız.

Hastaneler, klinikler, sağlık sektörleri, özel şirketler, sağlık bakanlığı ve çok personel çalıştıran iş yerlerinde, yurtlarda, fırınlarda, aş evlerinde toplu olarak beslenme alanlarında kısaca çok çeşitli kurumlarda çalışma imkânı vardır. Diyetisyen kimliği ile gıdanın olduğu her alanda bu bölümün mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Bilgisayar Mühendisliği;

Çağımızın olmazsa olmazı yani en geçerli olan mesleklerin başında gelmektedir. Teknoloji çağını yaşadığımız bu dönemde ve tabi ileride her geçen gün daha da donanımlı bir biçimde kendisini geliştirecek olan bir alandır. Her alanda gerekli olan bilgisayarın gelişimi çağa ayak uydurması zamandan kazandırması ve en önemlisi doğru verilerle her kurumda rahatlıkla iş bulma olanağı vardır. Bunun için puanınız yeterli olması ve bu teknolojik alana ilgi duymanız gerekmektedir.

 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bileşim Sistemleri;

1-Bilgilerin bilgisayarda amaca uygun olarak sistematik bir biçimde kullanımını
sağlayacak bilgisayar programları yazar,

2- Bilgisayar programlama dilini bilir ve programı bu dilde yazar,

3- Programlama dillerinin yazımında kodlamalar kullanır ve uygular,

4- Yazdığı programı veri yükleyerek test eder,

5- Sistem analistinin verdiği formları, bilgisayarın kullanım diline kodlar.

Ayrıca, MEB Kurumları, çeşitli bakanlıklar, hastaneler, web tasarım şirketleri, teknik servis yönetim ve takip alanlarında geniş kapsamlı olarak çalışma ortamları olduğu gibi bireysel olarak da çalışma imkânı bulunmaktadır.

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği;

Orta okul, lise seçmeli bilgisayar derslerinde, teknik ve meslek liselerin bilgisayar bölümlerinde kadrolu ya da görevlendirme ile öğretmenlik yapabilirler. Hem devlet okullarında hem de özel okullarda ihtiyaç duyulan bir alandır.

 • Bileşim Sistemleri mühendisliği;

Programcı, Veri Tabanı Uzmanı, Sistem Analisti ve Tasarımcısı, Veri Tabanı Analisti, SEO Uzmanı, Network Uzmanı, Ağ Sistemleri Yöneticiliği, Veri Bilimci (Veri Analisti), IT Uzman vb. gibi unvanlarda görev yaparlar.

 • Biyoloji Öğretmenliği;

Eğitim kurumlarında biyoloji bölümünde öğretmenlik yaparlar.

 • Çevre Mühendisliği;

Bireysel ofis açarak peyzaj ve bahçe düzenlemeleri gibi işler yapabilecekleri gibi Belediyeler başta olmak üzere büyük sitelerin park ve bahçelerin dizaynında da çalışma imkânı bulunmaktadır. Günümüzde ise en ihtiyaç olan meslekler arasındadır.

 • Diş Hekimliği;

Bireysel muayenehane açarak diş hekimlik mesleğini yürütebileceği gibi, fakültede kalarak diş hekimliği bölümünde çalışmaya devam edebilir ya da Devlet Hastaneleri veya özel hastanelerde diş hekimliğini yapabilir. Ayrıca hastaneler, kliniklerde nadiren de olsa sağlık ocaklarında atama yapılarak görev alabilir.

 • Ebelik;

Günümüzün geçerli ve iş imkânı garanti olan mesleklerindendir. Hastaneler, Sağlık Ocakları gibi alanlarda görev alırlar.

 • Eczacılık;

Eczacılık bölümünden mezun olur olmaz iş imkânı bulunmaktadır. Müstakil bir eczanede görev yapabileceğiniz gibi hastane bünyesindeki eczanelerde de görev alabilirsiniz. Ayrıca diplomanız olduktan sonra kendi eczanenizi de açabilirsiniz.

 • Elektrik Mühendisliği;

Elektrik üretim santrallerinde, inşaatlarda, fabrika ve elektrik dağıtım firmalarında çalışma imkanları bulunmaktadır. Elektrik Mühendisleri en ekonomik biçimde elektrik üretip dağılımını planlı bir biçimde yapan kişilerdir.

 • Elektrik- Elektronik Mühendisliği;

Elektronik ve haberleşme mühendisliğinin birleşimi olan mühendislik dalıdır.

Aletlerin yapılıp çalıştırılması,

Aletlerin geliştirilmesi,

Elektrik iletimi,

Dağıtımı ve üretimi,

Elektronik sistemlerin bakımı,

Yeni cihaz, devre ve sistemleri tasarlama,

Elektrik kapasite ve maliyetlerini tespit etmek,

Güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etme,

 • Elektronik Mühendisliği;

Hem özel sektörde hem de kamu teşkilatlarında görev alabilir. Ayrıca büroda ve şantiyelerde çalışma alanları olan geniş kapsamlı bir alana sahiptir. Bu mesleği seçecek kişilerin fiziken de zihnen de elektronik alana yatkın olması gerekmektedir.

 • Endüstri Mühendisliği;

Savunma sanayi, üretim, planlama, lojistik, hızlı tüketim ürünleri, bankacılık, danışmanlık, telekomünikasyon, yazılım, ağır sanayi otomotiv ve ilaç sanayi gibi geniş bir yelpaze gibi çalışma alanları oldukça fazladır.

 • Ergoterapi;

İş ve uğraşı terapisi olarak adlandırılabilen bir alandır. 4 yıllık Sağlık Bilimleri Fakültesinde okumak ve mezun olmak gerekir.

Çalışma alanları oldukça fazladır. Hastaneler, sağlık merkezleri, geriatri merkezleri(huzur evleri, bakım evleri gibi alanlar), rehabilitasyon kurumları, özel kurumlar, sosyal aktivite merkezleri, hastanın kendi evi ve işyeri, halk sağlığı merkezleri, iş sağlığı merkezleri, özel okullar, şirketlerin ergonomik olarak düzenlenmesi gibi alanları sayabiliriz.

 • Fen Bilgisi Öğretmenliği;

Resmi veya özel eğitim kurumlarında, (Okul ve dershaneler gibi) alanlarda Fen Bilgisi derslerine öğretmen olarak atanabilir. 5, 6,7, ve 8. Sınıfların Fen bilgisi derslerine girebilir.

 • Fizik Öğretmenliği;

Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Mesleki ve Teknik Liselerine tayinle atanıp Fizik derslerine girebilir. Atanamasa da ücretli öğretmen olarak hem resmi okullarda hem de özel okullarda görev alarak derslere girebilir. Ayrıca dershanelerde de fizik öğretmenliği yapabilir.

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon;

Yaralanma, hastalık, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarda, doktorun tanısına göre,fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yapan kişilerdir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunları Fizyoterapist (Fzt.) unvanı alır. Fizyoterapistler, doktorlar tarafından kendisine yönlendirilen hastaları ayrıca değerlendirir ve bazı ölçümler gerçekleştirir.

 • Gıda Mühendisliği;

Güncel bakıldığında oldukça geçerli bir alandır. Gıda Mühendisliği; Restoran, fabrika, mutfak, laboratuvar, ofis gibi çok farklı alanlarda çalışmaktadır.

Yapması Gereken Görevlerden Bazıları Şunlardır.

-Gıdanın paketlenerek korunması,

-Hijyen standartlarına uyması,

-Numune raporlarının düzenlenmiş olması,

-Gıdaların içeriğinde katkı maddesi olup olmadığı,

-Yeni ürün fikirleri geliştirmek,

-Performans değerlendirmesini yapmak, ürünlere pazar araştırmak,

 • Harita Mühendisliği;

Harita Mühendisleri, konum bilgisi üretir, yorumlar ve kullanır. Bilgi teknolojileri ile bilim ve mühendislik bilgilerini harmanlayarak sonuca ulaşır.

 • Hemşirelik;

Sağlık ocakları klinik ve hastanelerde görev alır. Hem resmi hem de özel kurumlarda çalışabilir. Her zaman ihtiyaç duyulan ve iş imkânı fazla olan kutsal bir meslektir.

 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri;

2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk kez bu bölüm açılmıştır ve henüz hiç mezun vermemiştir.Hemşirelik ile ilgili her alanda çalışabileceği gibi farklı dallarda özel eğitim alarak belli alanlarda hizmet veren bölümlerde de görev yapacaktır. Mezun olduktan sonra hastanelerde 1 yıl staj yaparak atanacaklardır. Ayrıca formasyon alan öğrenciler sağlık meslek liselerinde öğretmenlik yapabilecektir.

 • İç Mimarlık;

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunu, iç mekan düzenleme, fuar stantları, Mobilya tasarım, dekor ve kostüm, ışık ve sahne tasarımı, restorasyon projeleri gibi alanlar ile kamu sektörlerinde de görev alabilir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile illerde ve ilçelerde belediyelerde görev yapabilirler.

 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği;

5,6,7 ve 8. Sınıfların Matematik öğretmeni olarak atanır. Hem resmi hem de özel okullarda matematik öğretmeni olarak görev yapar.

 • İnşaat Mühendisliği;

İnşaat Mühendisleri; Köprü, baraj, fabrika, bina, alt geçit, üst geçit gibi yapıların inşaat planını, tasarımlarını ve projelerini hazırlar. Ne kadar sürede biteceğini hesaplar.

 • İstatistik;

İstatistik; Belirli bir alanda ya da konuda veri depolama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Matematiksel ve Uygulamalı istatistik olmak üzere iki alana ayrılır.

 • Kimya Öğretmenliği;

Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Liselerde Kimya öğretmeni olarak atanır ve kimya derslerine girer. Resmi okullar dışında özel okul ve dershanelerde de görev alabilir.

 • Maden Mühendisliği;

Asıl görevi mineraller, metaller, petrol, doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarını tespit ederek çıkarılmasını sağlamaktadır. Ayrıca kömür, çakıl ve taş gibi metalik cevherlerin yerlerini belirlemek, ticari getirisini hesaplamak, güvenliğini sağlamak, ekipman ihtiyacını analiz etmek ve konu ile ilgili danışmanlık yapmak, çevresel sorunlara çözüm bulmak gibi sorumlulukları vardır.

 • Makine Mühendisliği;

Enerji, ısı, otomotiv, sistem mekaniği, malzeme ile ilgili her sektörde çalışabilir.

 • Matematik Öğretmenliği;

Resmi ve özel eğitim kurumlarında atanarak orta ve lise öğreniminde Matematik derslerine girer.

 • Mekatronik Mühendisliği;

Mekatronik sistem dendiğinde mekanik güç üreten motorlar, güç aktarımı için aktarma organları ve mekanik sistemler akla gelmelidir.Değişimleri ve çevreyi algılamak için sensörler, sistemin merkezi kontörlü için mikroişlemci ve bunları kontrol eden yazılım sistemleri düşünülebilir.

 • Mimarlık;

Bina tasarımı, Kağıt kalem cetvel kullanılarak taslak yapılabildiği gibi bilgisayar destekli olarak da çizim detayları ile yapılmaktadır. Mimarlar projeyi inceler ve denetler. Bütçeyi aşmamasını sağlar. Çevresel uyumunu kontrol eder. Sonuçlanmasında destek olur.

 • Odyoloji;

İşitme duyma ile ilgili olarak hastalıkların tanısında ilgili uzman doktorun yönlendirmesi ile testlerin gerçekleştirilmesini sağlar. İşitme rehabilitasyonu için kullanılması gereken cihazların belirlenmesinde seçim yaparak yardımcı olur.

 • Orman Mühendisliği;

Her geçen gün azalan yeşillik, kuraklık sinyalleri vermeye başlamışken, Orman Mühendisliği mesleği daha fazla önem kazanmaktadır. Orman mühendisleri çevre şartlarını denetlemek, ormanların korunması, yangın gibi afetlerde seri davranıp kısa sürede yangının söndürülmesini sağlamak, yakın çevrede yapılacak olan yol, köprü, menfez gibi alanlar araştırılmasını yapmak, ana yollarla tali yolların olağanüstü durumlarda nasıl kullanılacağını planlamak gibi ciddi görevleri bulunmaktadır.

 • Ortez-Protez;

Doktorun vereceği talimatlar doğrultusunda muayene sonucunda protez ve ortez ürünleri hazırlayan bir alandır. Diş tedavisine önemli katkı sağlar. Organ kaybı durumunda ise destekleyici unsurlar tasarlamaktadır.

 • Otomotiv Mühendisliği;

Otomotiv Mühendisliği, dört ana dala ayrılmaktadır.

Tasarım Mühendisleri, Ar-Ge Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, Servis mühendisliği

 • Perfüzyon;

Cerrahi müdahalelerde kullanılan, kalp ve akciğerlere oksijen pompalayan makinelere ve bu işleme Perfüzyon denir. Bu makineyi kullanmayı bilen kişilere Perfüzyonist denilmektedir. Açık ameliyatlarda kullanılan ameliyat esnasında kirli kanlar bu makine ile atılmaktadır.

 • Şehir ve Bölge Planlaması;

Bu bölüm üniversitelerinde Lisans düzeyinde 4 yıl süren akademik bölümdür. Şehircilik ve Bölge Planlama olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Bu bölümden mezun olanlara resmi olarak “Şehir Plancısı”unvanı verilmektedir.İl ve ilçe belediyelerinde çalışma olanağı bulunmaktadır.

 • Tıp Fakültesi;

Doktor olmak isteyen adayların tercih ettiği alandır. Kendi içinde farklı branşlara ayrılarak mezun verir. Sağlık ocaklarında, devlet hastanelerinde ya da özel klinik ve hastanelerde iş imkânı fazla olan hem kutsal bir meslek hem de uzun süren meşakkatli bir alandır.

 • Veterinerlik Fakültesi;

Hayvanların sağlık problemleri ile ilgilenen, aşı ve benzeri kontrollerini düzenli olarak takip eden hatta sahipsiz sokak hayvanlarına da büyük destek veren alandır. Gerek görüldüğünde kısırlaştırma gibi müdahalelerde bulunmak, trafik kazaları, sakatlık vb. gibi durumlarda ameliyat etmek veterinerliğin alanındadır.

 • Yazılım mühendisi;

Yazılım Mühendisliği, eğitim anlamında donanım bilgisinden ziyade yazılım bilgisine hâkim olan kişilerdir. Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz eder ve gerektiğinde çözüm üretir. İletişim ve proje yönetimi yapmaya hakimdir.

 • Ziraat Mühendisliği;

Çalışmakta olduğu kurum ya da kooperatifin teknik ve idari bölümlerinde çalışmaktadırlar. Bitki üretimi (sebze ve meyve yetiştiriciliği), hayvancılık (küçük ve büyük baş hayvancılık, tavukçuluk), tarımsal alanların verimli hale getirilmesi gübre kullanım tekniği, tohum ve yetiştiricilik konularında rehberli yapmakta verimin artmasını sağlamaktadır.

Oylamak ister misiniz?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.