Atanması ve İş İmkanı Fazla Olan Eşit Ağırlık Bölümleri

22.07.2019
771
A+
A-
Atanması ve İş İmkanı Fazla Olan Eşit Ağırlık Bölümleri

Atanması ve İş İmkânı Fazla Olan Eşit Ağırlık Bölümleri

Eşit ağırlıklı puanla kayıt yaptırılabilen ve iş imkanının en fazla olduğu meslekler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Siz de puanınızın yeterli olması durumunda ilgi alanınıza giren meslekler arasında seçim yapabilir ve tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

 • Bankacılık;

Günümüzün en geçerli mesleklerindendir ve iş bulma olanağı fazla olan bir meslek daldır. Finansal işleyişin takibini yapar.

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği;

Sportif özellikleri olan, öğretmenlik mesleğini seven ve farklı spor alanlarında genç nesil için takım ruhunu aşılayarak kapasitesi olan kişiler için uygun bir alandır.

 • Bilgi ve Belge Yönetimi;

Bu Bölüm, bilginin saklanması, muhafaza edilmesi ve gelişiminde öncülük etmek ile günümüz şartlarında (bilgi çağında) önderlik edecek profesyonel kütüphanecileri, bilgi yöneticilerini ve arşivcileri eğitmek amacıyla kurulmuş bir alandır.

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; (ÇEKO)

Sosyal koruma alanlarından, işsizlik, sendikalaşma, çalışma barışı, verimlilik gibi durumlar ile iş sağlığı ve güvenliği gibi pek çok alan bu bölümün incelediği alanlara girmektedir.İnsani ve onurlu bir biçimde çalışma ortamının sağlanması ana temel noktası olsa da bölüm iktisat, işletme, hukuk gibi pek çok alanla da iç içe çalışan bir alandır.

 • Çocuk Gelişimi;
 1. Üniversitelerde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim kadrolarında yer alabilir.
 2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığında, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatında idareci, danışman, uzman ve Çocuk Gelişimcisi olarak görev alabilir.
 3. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde idareci, uzman, danışman ve Çocuk Gelişimcisi olarak çalışabilir.
 4. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Talim Terbiye Genel Kurulunda program hazırlayıcı ve denetleyici roller üstlenebilir.
 5. Çocuk Gelişimcisi olarak, Sağlık Bakanlığı Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde görev alabilir.
 6. Hastanelerin çocuk bölümlerinde (hastane okullarında) program koordinatörü ve Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapabilir.
 7. Resmi ve özel ana okullarında kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi görevlerini yapar.
 8. Resmi ve özel, özel eğitim, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kurucu, idareci, uzman ve Çocuk Gelişimcisi görevini üstlenebilir.
 9. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı birimler ile çocuklar ve ailelerine yönelik çalışmalarda Çocuk Gelişimcisi ve danışman olarak görev yapabilirler.
 10. Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde bilirkişi ve danışman, ıslah evlerinde Çocuk Gelişimcisi görevlerini yürütebilirler.
 11. UNICEF gibi gönüllü kuruluşlarda projeler tasarlayarak araştırmacı ve danışman olarak görev alabilir.
 12. Radyo ile televizyondaki çocuk ve gençlik programları ile eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde yapımcı, danışman ve uzman olarak görev yapabilir.
 13. Çocuk tiyatrolarında, çocuk filmlerinde ve benzeri gösterilerde yapımcı, yazar, danışman ve denetimci görevini yürütebilir.
 14. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında yazar, uzman, danışman, redaktör, editör görevlerini üstlenebilir.
 15. Eğitsel oyuncak üretiminde tasarımcı, danışman ve denetimci rolünü yürütebilir.
 16. Pedagojik formasyon eğitimi alarak, Kız Meslek Liselerinde Çocuk Gelişimi Eğitimi Öğretmeni veya okul öncesi öğretmeni (Ana Okulu Öğretmeni) olarak görev yapabilirler.
 • Ekonometri;

Raporlama Uzmanı, Veri Analizi Uzmanı, Talep Planlama Uzmanı, Risk Analizi Uzmanı, CRM Danışmanı, Veri Madencisi, Süreç iyileştirme Uzmanı, Tedarik Zinciri Uzmanı, Fiyatlandırma Uzmanı, Kapasite Planlama Uzmanı, Araştırma Uzmanı, İş Analizi Uzmanı gibi görevlerin yapıldığı alanlardır.

 • Felsefe grubu Öğretmenliği;

Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık konuları ile ilgili öğretmenlik, rehberlik vb. görevleri üstlenebilirler.

 • Grafik Tasarımı;

Grafik Tasarımcısı, bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim kanallarında yayınlanmak üzere yazı ve görsel elemanlarla sanatsal anlamda tasarlayan kişiler bu alanları içeren her yerde çalışma olanağı bulunmaktadır.

 • Hukuk Fakültesi;

Avukat, Hâkim, Savcı, Akademisyen, Noter, İcra Müdürlüğü, Bakanlıklarda farklı alanlarda Müfettişlik, bankalarda Hukuk Müşavirliği, Kaymakamlık gibi meslekleri yapan kişilerdir.Hukuk dalındaki meslekler son derece meşakkatli meslektir.

 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı;

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunu, iç mekân düzenleme, fuar stantları, Mobilya tasarım, dekor ve kostüm, ışık ve sahne tasarımı, restorasyon projeleri gibi alanlar ile kamu sektörlerinde de görev alabilir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ileillerde ve ilçelerde belediyelerde görev alabilirler.

 • İktisat

Planlama, ekonomi içeren her meslek dalında iktisat mezunları iş bulmaktadır. Bankacılıktan bakanlıklara iş kurma aşamasında planlama, sanayi, ticaret içerikli resmi dairelerde rahatlıkla iş bulunan meslek dalıdır.

 • İşletme;

Yönetim ve mühendislik alanları ile çalışma yöntemleri, rehberlik, iş kurma danışmanlık, işleyiş takibi gibi gelişimlerin gidiş hattını kontrol eden destek yönetimi içeren alanlarda işleticilik desteği veren bir alandır.

 • Kamu Yönetimi;

Halkın yönetimi anlamı taşır.  Kaymakamlık, idari hakimlik, Bakanlıklarda uzmanlık ya da müfettişlik, Kamu İktisadi Teşekküllerinde orta ve üst düzey yöneticilik, Teftiş eden, denetçi, Sayıştay ve Danıştay’da uzmanlık, Bankacılık, bakanlık tüm kamu ve özel alanlarda üst düzey yöneticilik yapabilen kesimi oluşturan bir alandır.

 • Maliye;

Maliye Bakanlığı, Defterdarlık, tüm kamu kurum ve kuruluşların muhasebe birimlerinde özel sektörde muhasebe alanında iş imkânı olan, mali işleyiş yürütücüsü ve kontrolörlüğü yapar.

 • Muhasebe;

Resmi ya da özel sektörlerde mali işlerle ilgili olan muhasebe servislerinde ve bankalar gibi finansal alanlarda iş alanları oldukça fazladır.

 • Psikoloji;

Poliklinik ve hastanelerde görev alabilecekleri gibi özel danışmanlık da yapabilen bir daldır.

 • Rehberlik ve psikolojik danışmanlık;

Okullarda ve belli sayıda personel çalıştıran kalabalık iş ortamlarında olması zorunlu bir meslektir. Rehberlik yapar danışılan konularda yardımcı olur.

 • Sağlık Yönetimi;

Hastanelerde, klinik ve sağlık kuruluşlarında yönetici konumunda ya da ilaç sektörü gibi alanlarda denetim ve teftiş gibi görevlerin sürdürüldüğü bir alandır.

 • Sınıf Öğretmenliği;

Kutsal bir meslek olup devlet ve özel okullarda görev alabileceği gibi dershanelerde de iş imkânı bulunmaktadır.

 • Siyaset Bilimi;

Kamu Yönetimi ve Bankalarda görev alabilirler. Ayrıca mali müşavir ya da gümrük müşavirliği yapabilirler.

 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi;

Şirketlerde şef, kısım amiri ve müdür olabilmek için önleri açık olup adayların genelde tercih ettikleri alanlar arasında yer almaktadır.

 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler;

Hem İç İşleri Bakanlığı hem de Dış İşleri Bakanlığında görev alabilirler. Tüm bakanlıklarda müsteşarlık yapabilirler. Ayrıca memur, uzman, danışman gibi görevler üstlenebilir ve kamu kurumlarında ihtiyaç görülen alanlarda görev alabilir,

 • Sosyal Hizmet;

Sosyal çalışmacılar, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, SSK’da, İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT’de, Sosyal Hizmet İl Müdürlüklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakım evlerinde, huzur evlerinde, ıslah evlerinde,cezaevlerinde, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda çalışma olanakları bulunmaktadır.

 • Sosyoloji;

Öğretmenlik, lisans eğitiminin akabinde alınacak olan formasyon eğitimi ile birlikte öğretmen olarak atanmaları mümkündür. (Akademisyen olmak veya formasyon almak isteyen öğrencilerin not ortalaması yüksek olmak zorundadır.) Ancak sosyologların girebileceği ders sayısının az olması sebebiyle Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen sosyoloji mezunu öğretmen sayısı da son derece azdır. Bu nedenle dışarıdan ücretli öğretmen olarak görev alan sosyologlar vardır.

 • Tapu kadastro;

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kara yolları, DSİ, TEK, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, belediyeler gibi kamu kuruluşları ile harita, parselasyon, imar planı, yol, baraj gibi çalışmalar yapan şirketlerin bünyesi dahil olmak üzere pek çok iş alanında görev alabilirler.

 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik;

Turizmle ilgili her alanda iş bulabilirler. Rehberlik, turizm şirketleri, oteller, halkla ilişkiler, seyahat acenteliği, tur düzenleyen sektörler ile reklamcılık yapan yurt içi ve yurt dışı tanıtım amaçlı broşür ve reklam afişlerinin hazırlatılması gibi alanlarda görev yapabilirler.

 • Uluslararası İlişkiler;

Uluslararası İlişkilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Küreselleşme ve bu durumun uluslararası topluma ve devlet egemenliğine etkisi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer yayılma, terörizm, organize suç, milliyetçilik, çevre sorunları, güvenlik ve insan kaçakçılığına kadar pek çok konuyu uluslararası düzeyde takip eden bir alandır.

 • Uluslararası Ticaret;

Uluslararası ticaret yapan ülkeler arasında iletişim ve işbirliğinin oluşturulması, varsa aksaklıkların giderilmesi, yeni pazarlar bulma ithalat ve ihracat üzerine uyum aracı olmak gibi görevler yapmaktadır.

 • Yönetim Bileşim Sistemleri;

Programlama ile ilgili olarak işlem sistemleri, tablolar, istatistik yazılımlar, elektronik ticaret, sistem analizi, web tabanı ve veri madenciliği gibi alanlarda sistem kurarak takibini yapmak gibi geniş kapsamlı alanlarda görev yapabilirler.

Oylamak ister misiniz?
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.