En Çok Atama Yapılan Ön Lisans Bölümleri

24.07.2019
244
A+
A-
En Çok Atama Yapılan Ön Lisans Bölümleri

KPSS 2018/ 1 en çok atanan Ön Lisans bölümleri için açılan kadro Sayısı 609 kişi olup, bu atamalar içerisinde bazı bölümler için açılan kadro sayıları aşağıya çıkarılmıştır. Siz de kendi istediğiniz alanlardan seçim yapıp atanmak için aday olabilirsiniz.

KPSS 2018/1 EN ÇOK ATAMA YAPILAN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ;

 • Emlak ve Emlak yönetimi bölümü için açılan kadro sayısı;95

-Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık yapar, Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti sunar,

– Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardım eder,

– Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması durumunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,

-Müşterileri için onun adına beyanname doldurur,

– Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,

 • Harita ve Kadastro bölümü için açılan kadro sayısı; 76

Mezunlar, pek çok devlet kurumunda çalışma olanağına sahiptir ve en çok da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne atanırlar. Ayrıca;

-Bayındırlık Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar,

-İl Özel İdareleri,

-Belediyelerin İmar, Fen İşleri Müdürlüğü, Altyapı birimleri,

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,

-İSKİ, İGDAŞ, İZGAZ,BİT gibi kurum ve kuruluşlar,

-TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi),

-Elektrik İşleri Etüd İdaresi,

-Arsa Ofisi,

-İller Bankası,

-DSİ (Devlet Su İşleri),

-Köy Hizmetleri,

-TKİ, TC. Kara yolları ve Devlet Demir yolları,

-Harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik büro ve şirketleri.

 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü için açılan kadro sayısı; 71

Farklı sektörde çalışma olanağı vardır. Devlet kurumları ve özel sektörler gibi. Devlet kurumlarına atanmak isteyen mezunlar KPSS sınavının ön lisans oturumuna katılmalı ve yeterli puanı almalıdır.

– Muhasebe Büroları,

– Mali Müşavirlik Büroları,

-Dış Ticaret yapan firmalar,

-Çeşitli Finans kuruluşları,

-Her türlü ticari işletme, şirket vb.

– Maliye Bakanlığı,

-Mal Müdürlükleri,

-Defterdarlıklar,

-Vergi Daireleri,

– Sigorta Şirketleri,

-Bankalar vb. gibi

 • Sosyal Güvenlik Bölümü için açılan kadro sayısı; 61

– Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı birimlerde,

-(SGK) Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluşlarında,

-(İŞKUR) Çalışma ve İş Kurumlarında,

-Özel Sektörlerde, Personel Sosyal Güvenlik İşlemlerinde,

– Özlük Haklarının Takibi işlemlerinde,

– Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortası gibi işlemleri yapan alanlarda görev alabilirler.

 • Bilgisayar Programcılığı Bölümü için açılan kadro sayısı; 54

Bilgisayar Programcılığı Bölümü iş imkanının çok fazla olduğu bir alandır. Resmi ya da özel kurumlarda saymakla bitmeyecek kadar iş olanağı bulunmaktadır.

-Hastaneler

-Okullar

-Üniversiteler

-Belediyeler

-Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı birimler

-Satış mağazaları

-Web Tasarım firmaları

-Reklam ajansları

-Bilgisayar satış mağazaları

-Teknik Servisler vs. gibi çoğaltmak mümkündür.

 • İşletme Bölümü için açılan kadro sayısı; 42

-İşletme Kurma,

-İşletmelerin Çalışma Biçimleri,

-İşletme Yönetimi,

-Başarılı bir işletme yöneticisi yetiştirme gibi amaçlarla kurulmaktadır.

-Satış, pazarlama, finans, insan kaynakları, pazarlama, yönetim, muhasebe, reklam, Ar-Ge vb. alanlardır.

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı için açılan kadro sayısı; 36

-Çalıştığı iş yerinde iletişim düzenini sağlamak,

-Yazışmaları yapmak,

-Dosyalama sistemine uyarak arşivleme yapmak,

-Bilgisayarda dosya oluşturmak,

– Çalışma programı hazırlamak ve uygulamak,

-Toplantı organizasyonları yapmak,

-Randevuları ayarlamak,

-Dosyaların ve sunumların hazırlanmasına yardımcı olmak

 • Maliye Bölümü için açılan kadro sayısı; 35

Maliye Bölümünün de iş alanı oldukça geniştir.

-Valilik ve Kaymakamlıklarda gibi mahalli idareler,

-Kamu İktisadi Teşekküllerinde,

-Mal Müdürlükleri,

-Maliye Bakanlığına bağlı olan tüm birimler,

-Sosyal Sigortalar Kurumu,

-Vergi Daireleri, Defterdarlık,

-Gümrük Bakanlığı,

-Devlet Planlama Teşkilatı,

-Bankalar ve finansal kuruluşlar,

-Serbest Muhasebecilik,

-Mali Müşavirlik (lisans mezunu olma koşulu ile)

 • Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü için açılan kadro sayısı;24

Orman Mühendisliği gözetiminde olan bu bölümün de alanları bulunmaktadır.

– Yaban Hayvanlarının cinsi, sayısı ile istatistik veriler toplayarak kaydederler,

-Sağlıklı yaşayabilmeleri için veri toplamak, onlara yaşamlarını kolaylaştıracak ortamlar sağlarlar,

-Yaban hayvanlarının üremelerine ortam hazırlarlar,

-Yaşamlarının sürdürülebilir olması için çalışmalar yaparlar,

-Zamansız avlanmaları önleyerek ve sadece özel avlakların (avlanılacak alanların) yönetimi konusunda teknik görev üstlenirler.

-Bulunduğu bölgenin il ve ilçelerinde komisyonlarda görev alırlar.

 • Adalet Bölümü İçin Açılan Kadro Sayısı; 17

Adalet bölümü iş bulma konusunda şanslı bir alandır.

-Mahkemelerde Yazı İşleri Müdürlüğü yapabilir.

-Mübaşirlik yapabilir.

-Zabıt katipliği görevlerini yürütebilir.

-İcra Müdür yardımcısı olabilir,

-Hukuk bürolarında ve avukatlık bürolarında çalışabilirler.

 • 3001 nitelik kodu ile açılan kadro sayısı; 14

ÖSYM’nin KPSS 2018/2 tercih kılavuzu 11 Aralık 2018 itibari ile yayınlanmıştır.

3001 kodu ile herhangi bir ön lisans mezununun başvuru yapabileceği memur alımı detayları aşağıdadır.

-Gümüşhane Üniversitesi memur alımı için 7225, 3001 nitelik kadroları ile başvuru yapılabilecektir.

-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü şoför alımı için 7225, 3001, 6514, 7302 nitelik kadroları ile başvuru yapılabilecektir.

-Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi memur alımı için 7225, 3001 nitelik kadroları ile başvuruda bulunabilirsiniz.

-Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni alımı için 6225, 7225, 3001 nitelik kadroları ile müracaat edebilirsiniz.

-Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni alanı için 6225, 7225, 3001 nitelik kadroları ile başvuru yapabilirsiniz.

-Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni alımı için 6225, 7225, 3001 nitelik kadro ile başvuru yapabilirsiniz.

 • 3001; Herhangi bir ön lisans mezununun başvuru yapabileceği kadroları belirtmektedir.
 • 6225; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olunmalıdır.
 • 7225; Güvenlik şartlarını taşıması koşulu ile KPSS merkezi memur atamalarında tüm kadroları içermektedir.
 • 6514; D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekmektedir.
 • 7302; Özel şartlar bölümünde detaylar verilmiş olup, şoför olma şartı aranmaktadır. KPSS/2 tercih kılavuzunda şoför olma özel şartlarını taşıdığınızı da mutlaka belirtmeniz gerekmektedir.

KPSS 2017/1 EN ÇOK ATAMA YAPILAN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ;

KPSS 2017/1 merkezi atamada ön lisans bölümleri için açılan kadro sayısı 885 kişi olarak belirlenmiştir. Bu alana giren atamalar için açılan kadro sayıları aşağıda gösterilmiştir.

 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü için açılan kadro sayısı 262 kişidir.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunları çalışma alanları bakımından oldukça avantajlıdır. Bölümden mezun olanlara Sivil Savunma ve İtfaiye Teknikeri unvanı verilmektedir. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunlarının çalışabileceği iş alanları;

-Belediyelere bağlı olarak çalışan çeşitli itfaiye teşkilatları,

– Acil Durum Müdürlükleri,

-Büyük oteller, AVM ve hastane gibi binalar,

-Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri,

-Çeşitli Devlet Kurumları binaları

-Hava alanları,

-Limanlar

– Yangın koruma malzemeleri üreten, satışını yapan, işletmeler ya da mağazalar gibi alanlar.

 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü için açılan kadro sayısı 63 kişi olarak belirlenmiştir.
 • İşletme bölümü için açılan kadro sayısı 47 kişidir.
 • Maliye bölümü için açılan kadro sayısı da 47 kişidir.
 • Harita ve Kadastro bölümü için açılan kadro sayısı 37 kişidir.
 • Elektronik bölümü için açılan kadro sayısı 31 kişidir.

Elektronik bölümden mezun olan kişilere “Elektronik Teknikeri” denilmektedir. Elektronik teknikerleri işçi ve mühendislerle birlikte çalışan ara elemanlardır. Ekip çalışması ile birlikte iş akışını oluşturur ve üretime katkı sağlar.

Çalışma Alanları;

-Elektronik araç üreten fabrikalarda,

– TRT, PTT gibi elektronik sistemlerin sıklıkla kullanıldığı alanlarda,

– Elektronik Mühendisinin çalışma ortamlarında onlarla birlikte çalışırlar,

– Elektronik tamir atölyelerinde çalışırlar

– Elektronik eşyaların bakım tamir ve onarımlarını yapacakları iş yeri açarak özel çalışabilirler.

 • Büro Yönetimi ve Yönetici asistanlığı bölümü için açılan kadro sayısı 23 kişidir.
 • Bilgisayar Programcılığı bölümü için açılan kadro sayısı 12 kişidir.
 • Adalet bölümü için açılan kadro sayısı 11 kişidir.
 • 3001 nitelik tercih kodu ile açılan kadro sayısı 96 kişi olarak belirlenmiştir.

 

KPSS 2017/2 EN ÇOK ATAMA YAPILAN ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ;

KPSS 2017/2 merkezi atamada ön lisans bölümleri için açılan kadro sayısı 918 kişi olarak belirlenmiştir. Bu alana giren atamalar için açılan kadro sayıları aşağıda gösterilmiştir.

 • İşletme Bölümü için açılan kadro sayısı 181 kişidir.
 • Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü için açılan kadro sayısı 121 kişidir.
 • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü için açılan kadro sayısı 115 kişidir.
 • Maliye Bölümü için açılan kadro sayısı 103 kişidir.
 • Raylı sistemler İşletmeciliği bölümü için açılan kadro sayısı 90 kişidir.

Raylı Sitem İşletmeciliği Bölümü; 2 yıllık meslek yüksek okulu okuyarak ve TYT sonuçlarına göre tercih yapılan bölümler arasındadır.İş imkanı olan bir alandır.

Görevleri;

-Çalışmakta olduğu alanda işletmeyi sevk ve idare eder,

-İşletmede ihtiyaç hissedilen teknik donanım ve personel ihtiyacı gibi durumlarda takipçi olur.

– Alanı ile ilgili olarak lojistik faaliyetleri yürütür,

– Yıllık bütçeleri düzenler.

– İşletme ile ilgili takip ve kontrol işlemlerini sürdürür,

– İşletme organizasyonu ile ilgili bilgi olarak tüm belgeleri düzenli bir biçimde tanzim eder,

– Sorumluluk alanını aşan durumlarda üstlerini bilgilendirir.

 • Emlak ve emlak yönetimi bölümü için açılan kadro sayısı 75 kişidir.
 • Büro Yönetim ve Yönetici Asistanlığı bölümü için açılan kadro sayısı 51 kişidir.
 • Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü için açılan kadro sayısı 45 kişidir.
 • Harita ve kadastro bölümü için açılan kadro sayısı 33 kişidir.
 • Bilgisayar Programcılığı Bölümü için açılan kadro sayısı 17 kişidir.
 • Adalet Bölümü için açılan kadro sayısı 13 kişidir.
 • 3001 nitelik tercih kodu ile açılan kadro sayısı 12 kişidir.
Oylamak ister misiniz?
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.